Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про єдиний порядок регулювання зовнішньоекономічних відносин

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про єдиний порядок регулювання зовнішньоекономічних відносин

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Молдова про єдиний порядок
регулювання зовнішньоекономічних
відносин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст.188 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Молдова про єдиний порядок регулювання зовнішньоекономічних
відносин, підписану 18 серпня 1999 року в м. Києві ( 498_048 ),
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1599-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry