Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства

Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про об'єднання державних підприємств транспорту
і дорожнього господарства

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 19, ст.204 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )

З метою створення належних умов для безперебійної роботи
транспорту та задоволення потреб народного господарства і
населення у перевезеннях Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що об'єднання (за винятком залізниць)
державних підприємств авіаційного, автомобільного, залізничного,
морського і річкового транспорту, автомобільних доріг загального
користування та інших шляхів сполучення, які входять до сфери
управління Міністерства транспорту України і в єдиному
технологічному процесі здійснюють перевезення пасажирів, вантажів,
багажу, пошти, ремонт рухомого складу, будівництво, ремонт і
утримання автомобільних доріг загального користування та інших
шляхів сполучення, утворюються та ліквідуються Міністерством
транспорту України за погодженням з Антимонопольним комітетом
України. Зазначені державні підприємства можуть вийти із складу
об'єднань лише за згодою цього Міністерства. Створення, реорганізація та ліквідація залізниць, зміна їхніх
меж провадяться Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністерства транспорту України. Вихід державних підприємств із
складу залізниць здійснюється за згодою цього Міністерства. Об'єднання функціонує як єдина господарська структура і має
права юридичної особи. В ньому утворюється за рахунок частини
прибутку підприємств, що входять до об'єднання, фонд розвитку
підприємств об'єднання. Статути і склад об'єднань затверджуються Міністерством
транспорту України за погодженням з Міністерством економіки
України і Антимонопольним комітетом України. Підприємства, що
входять до складу об'єднань, зберігають права юридичної особи і
на них поширюється дія Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ).
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 436-IV
( 436-15 ) від 16.01.2003 )
3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 17 березня 1993 року
N 20-93
Опубліковано: "Голос України", 30 березня 1993 року

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry