Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої освіти та внесення змін до Декрету Кабін...

Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої освіти та внесення змін до Декрету Кабін...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України
"Про додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої
освіти" та внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про місцеві податки і збори"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 29, ст.231 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої освіти"
( 1065-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45,
ст. 399).

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1661-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry