Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статей 74 і 191 Цивільного процесуального кодексу України щодо вручення судової повістки

Про внесення змін до статей 74 і 191 Цивільного процесуального кодексу України щодо вручення судової повістки

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 74 і 191
Цивільного процесуального кодексу України
щодо вручення судової повістки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.416 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України
( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42,
ст. 492) такі зміни:
1) частину четверту статті 74 доповнити реченням такого
змісту: "Положення цієї частини не поширюються на випадки,
передбачені абзацом другим частини третьої статті 191 цього
Кодексу";
2) частину третю статті 191 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"У разі відкладення розгляду справи або оголошення перерви в
її розгляді, суд, на прохання особи, яка є учасником цивільного
процесу, вручає їй судову повістку безпосередньо в суді".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 травня 2010 року
N 2167-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry