Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу

Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і
військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.235 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац четвертий частини першої статті 18 Закону України "Про
загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385;
1999 р., N 33, ст. 270) викласти у такій редакції:
"батько (мати), рідний брат чи сестра яких під час
проходження військової служби загинули чи померли або стали
інвалідами. Призовники, які мають право на звільнення від призову
на цій підставі, можуть його не використовувати".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1669-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry