Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом
України та Урядом Італійської
Республіки про взаємну охорону
секретної інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 23, ст.161 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про
взаємну охорону секретної інформації ( 380_021 ), підписану
6 червня 2001 року у м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2941-III
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry