Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про приймання та передачу осіб, що перебувають на територіях обох держав н...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про приймання та передачу осіб, що перебувають на територіях обох держав н...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія
про приймання та передачу осіб, що перебувають
на територіях обох держав нелегально
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Болгарія про приймання та передачу осіб, що перебувають на
територіях обох держав нелегально ( 100_023 ), підписану в м.
Софії 4 вересня 2001 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3107-III
___________________
* Додається до орігиналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry