Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди (у формі обміну Нотами) між Україною та Республікою Болгарія про порядок та умови транзитного перетину території Республіки Болгарія пі...

Про ратифікацію Угоди (у формі обміну Нотами) між Україною та Республікою Болгарія про порядок та умови транзитного перетину території Республіки Болгарія пі...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між
Україною та Республікою Болгарія про порядок та умови
транзитного перетину території Республіки Болгарія
підрозділами Збройних Сил України, які входять до
складу міжнародних сил безпеки "KFOR"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 44, ст.325 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду (у формі обміну нотами) між Україною та Республікою
Болгарія про порядок та умови транзитного перетину території
Республіки Болгарія підрозділами Збройних Сил України, які входять
до складу міжнародних сил безпеки "KFOR" ( 100_027 ), укладену
4 вересня 2001 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 вересня 2002 року
N 157-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry