Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про Єдиний митний тариф

Про введення в дію Закону України Про Єдиний митний тариф

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про введення в дію Закону України
"Про Єдиний митний тариф"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.260 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) з 1 березня 1992 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про Єдиний митний тариф" чинні акти законодавства
України застосовуються, оскільки вони не суперечать цьому
Законові.
3. Доручити Кабінетові Міністрів України до 1 квітня 1992
року: розробити та подати на затвердження Верховній Раді України
Єдиний митний тариф; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про Єдиний митний тариф" і забезпечити перегляд та
скасування міністерствами, державними комітетами і відомствами
України їх нормативних актів, у тому числі інструкцій, що
суперечать зазначеному Законові.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 лютого 1992 року
N 2098-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry