Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Слов'яносербського селищного голови (Слов'яносербський район Луганської області)

Про призначення позачергових виборів Слов'яносербського селищного голови (Слов'яносербський район Луганської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Слов'яносербського селищного голови
(Слов'яносербський район Луганської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 24, ст.320 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Слов'яносербського селищного голови Бєлікова Д.В.
(Слов'яносербський район Луганської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та
шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Слов'яносербського селищного
голови (Слов'яносербський район Луганської області) на неділю
17 червня 2007 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Слов'яносербського селищного голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Слов'яносербського селищного голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 489-16 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 квітня 2007 року
N 886-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry