Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднан...

Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднан...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу до Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною
і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами (УПС) про приєднання
Чеської Республіки, Естонської Республіки,
Республіки Кіпр, Латвійської Республіки,
Литовської Республіки, Угорської Республіки,
Республіки Мальта, Республіки Польща,
Республіки Словенія та Словацької Республіки
до УПС та внесення змін до УПС
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.440 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Протокол до Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та
їх державами-членами (УПС) про приєднання Чеської Республіки,
Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки,
Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта,
Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки до
УПС та внесення змін до УПС ( 994_521 ), підписаний
29 квітня 2004 року у м. Дублін (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 липня 2005 року
N 2753-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry