Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону Української РСР Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування

Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону Української РСР Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про внесення змін до Закону Української РСР
"Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР
та місцеве самоврядування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 28, ст.388 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 156/94-ВР від 29.07.94, ВВР, 1994, N 38, ст.351 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону
Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української
РСР та місцеве самоврядування" ( 2234-12 ) з дня його
опублікування.
2. Встановити, що після обрання голів сільських, селищних,
міських, районних і обласних Рад народних депутатів населенням
відповідної території та формування виконавчих комітетів
сільських, селищних, районних, міських, районних у місті,
обласних Рад на них поширюються положення пунктів 2, 4 статті 19,
статей 31, 32, 43-49 Закону України "Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ), які
регламентують діяльність виконавчих комітетів сільських, селищних
і міських Рад народних депутатів. Положення вказаних статей діють у частині, що не суперечить
Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про формування місцевих органів влади і самоврядування" від 28
червня 1994 року ( 64/94-ВР ). ( Пункт 2 в редакції Постанови ВР N 156/94-ВР від 29.07.94 )
3. До прийняття Закону про столицю України цей Закон визначає
засади місцевого самоврядування в місті Києві, за винятком
положень, передбачених Законом України "Про Представника
Президента України" ( 2167-12 ).
4. Кабінету Міністрів України до 1 червня 1992 року разом з
комісіями Верховної Ради України у питаннях законодавства і
законності та з питань діяльності Рад народних депутатів, розвитку
місцевого самоврядування за участю Київської міської Ради народних
депутатів і міської державної адміністрації розробити і внести на
розгляд Верховної Ради України проект Закону України про столицю
України.
5. Доручити комісіям Верховної Ради України у питаннях
законодавства і законності та з питань діяльності Рад народних
депутатів, розвитку місцевого самоврядування розробити і внести на
розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про вибори
голів сільських, селищних і міських Рад народних депутатів" до 1
травня 1992 року.
6. Доручити сільським, селищним, районним у містах, міським,
районним, обласним Радам народних депутатів до 1 травня 1992 року
скасувати рішення своїх виконавчих комітетів про реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності, прийняті з порушенням
статті 2 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ). Нагляд
за виконанням даного доручення покласти на Генеральну прокуратуру
України.
7. Кабінету Міністрів України, керівникам місцевої державної
адміністрації відповідно до трудового законодавства забезпечити
працевлаштування працівників апарату місцевих Рад народних
депутатів та їх органів, які будуть звільнятися з роботи в
результаті введення в дію цього Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 27 березня 1992 року
N 2238-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry