Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо підсудності спорів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.396 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі адміністративного судочинства України
( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37,
ст. 446):
1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
2) частину третю статті 19 після слів "цим Кодексом"
доповнити словами "адміністративні справи з приводу оскарження
рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про
порушення законодавства у сфері державних закупівель".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Адміністративні позови з приводу оскарження рішень
Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення
законодавства у сфері державних закупівель, подані до суду в
порядку та строки до набрання чинності цим Законом, розглядаються
в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3156-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry