Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про підтвердження результатів голосування щодо законів України, прийнятих Верховною Радою України в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року

Про підтвердження результатів голосування щодо законів України, прийнятих Верховною Радою України в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підтвердження результатів голосування щодо
законів України, прийнятих Верховною Радою України
в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підтвердити результати голосування щодо законів України,
прийнятих Верховною Радою України в період з 3 квітня по 29 травня
2007 року, згідно з переліком (додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 29 травня 2007 року
N 1093-V

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 29 травня 2007 року N 1093-V
ПЕРЕЛІК
законів України, прийнятих Верховною Радою України
в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року

------------------------------------------------------------------ | N | Назва закону |Дата прийняття| Номер | |з/п| | | закону | |---+------------------------------------+--------------+--------| |1. |Про внесення змін до статті 6 Закону| 03.04.2007 |N 856-V | | |України "Про гуманітарну допомогу" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |2. |Про внесення змін до деяких законів | 03.04.2007 |N 857-V | | |України щодо пенсійного забезпечення| | | | |осіб, звільнених з військової | | | | |служби, та деяких інших осіб | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |3. |Про внесення змін до статті 8 Закону| 04.04.2007 |N 867-V | | |України "Про обов'язковий примірник | | | | |документів" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |4. |Про внесення змін до Закону України | 05.04.2007 |N 874-V | | |"Про виконавче провадження" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |5. |Про внесення змін до Кримінального | 05.04.2007 |N 875-V | | |кодексу України щодо встановлення | | | | |відповідальності за незаконні дії | | | | |стосовно отруйних чи сильнодіючих | | | | |лікарських засобів | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |6. |Про внесення змін до деяких законів | 05.04.2007 |N 876-V | | |України щодо збереження дитячих | | | | |позашкільних навчальних закладів | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |7. |Про основні засади державного | 05.04.2007 |N 877-V | | |нагляду (контролю) у сфері | | | | |господарської діяльності | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |8. |Про внесення змін до статті 65 | 05.04.2007 |N 899-V | | |Закону України "Про Державний бюджет| | | | |України на 2007 рік" ( 899-16 ) | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |9. |Про внесення змін до Закону України | 05.04.2007 |N 900-V | | |"Про Державний бюджет України на | | | | |2007 рік" ( 900-16 ) | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |10.|Про схвалення рішення Президента | 06.04.2007 |N 903-V | | |України про допуск підрозділів | | | | |збройних сил інших держав на | | | | |територію України у 2007 році для | | | | |участі у багатонаціональних | | | | |військових навчаннях | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |11.|Про внесення змін до деяких законів | 10.04.2007 |N 917-V | | |України щодо забезпечення якості | | | | |імпортної сільськогосподарської | | | | |продукції | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |12.|Про ратифікацію Кредитної угоди | 13.04.2007 |N 928-V | | |(Третій проект "Ремонт автомобільної| | | | |дороги Київ - Чоп") між Україною та | | | | |Європейським банком реконструкції та| | | | |розвитку | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |13.|Про внесення зміни до статті 5 | 13.04.2007 |N 931-V | | |Закону України "Про податок на | | | | |додану вартість" щодо оздоровлення | | | | |дітей | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |14.|Про внесення зміни до статті 4 | 13.04.2007 |N 932-V | | |Закону України "Про реабілітацію | | | | |інвалідів в Україні" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |15.|Про внесення зміни до статті 1 | 17.04.2007 |N 936-V | | |Закону України "Про пенсії за | | | | |особливі заслуги перед Україною" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |16.|Про ратифікацію Угоди між Кабінетом | 18.04.2007 |N 948-V | | |Міністрів України і Урядом | | | | |Королівства Данія про технічне і | | | | |фінансове співробітництво | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |17.|Про ратифікацію Стокгольмської | 18.04.2007 |N 949-V | | |конвенції про стійкі органічні | | | | |забруднювачі | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |18.|Про внесення зміни до статті 72 | 19.04.2007 |N 953-V | | |Закону України "Про судоустрій" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |19.|Про амністію | 19.04.2007 |N 955-V | |---+------------------------------------+--------------+--------| |20.|Про внесення змін до Кодексу України| 19.04.2007 |N 956-V | | |про адміністративні правопорушення | | | | |щодо відповідальності за | | | | |правопорушення у сфері карантину | | | | |рослин | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |21.|Про внесення змін до Кодексу України| 19.04.2007 |N 957-V | | |про адміністративні правопорушення | | | | |щодо встановлення відповідальності | | | | |за порушення законодавства про | | | | |державну реєстрацію | | | | |нормативно-правових актів | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |22.|Про внесення змін до Закону України | 19.04.2007 |N 958-V | | |"Про державну реєстрацію речових | | | | |прав на нерухоме майно та їх | | | | |обмежень" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |23.|Про внесення змін до статті 6 Закону| 19.04.2007 |N 959-V | | |України "Про транзит вантажів" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |24.|Про викуп земельних ділянок | 19.04.2007 |N 960-V | | |приватної власності для суспільних | | | | |потреб та з мотивів суспільної | | | | |необхідності | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |25.|Про внесення змін до Закону України | 19.04.2007 |N 961-V | | |"Про ліцензування певних видів | | | | |господарської діяльності" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |26.|Про організацію та проведення | 19.04.2007 |N 962-V | | |фінальної частини чемпіонату Європи | | | | |2012 року з футболу в Україні | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |27.|Про внесення змін до статей 37 і 51 | 19.04.2007 |N 964-V | | |Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне | | | | |соціальне страхування у зв'язку з | | | | |тимчасовою втратою працездатності та| | | | |витратами, зумовленими народженням | | | | |та похованням" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |28.|Про внесення змін до статті 112 | 19.04.2007 |N 965-V | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |29.|Про внесення змін до Кодексу України| 19.04.2007 |N 966-V | | |про адміністративні правопорушення, | | | | |Кримінального та | | | | |Кримінально-процесуального кодексів | | | | |України щодо відповідальності за | | | | |порушення правил радіаційної безпеки| | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |30.|Про ратифікацію Рішення Ради глав | 19.04.2007 |N 967-V | | |урядів Співдружності Незалежних | | | | |Держав про внесення змін до Правил | | | | |визначення країни походження | | | | |товарів, затверджених Рішенням Ради | | | | |глав урядів Співдружності Незалежних| | | | |Держав від 30 листопада 2000 року | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |31.|Про ратифікацію Угоди між Урядом | 19.04.2007 |N 968-V | | |України та Урядом Республіки | | | | |Сінгапур про сприяння та взаємний | | | | |захист інвестицій | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |32.|Про Фонд державного майна України | 19.04.2007 |N 971-V | |---+------------------------------------+--------------+--------| |33.|Про внесення змін до Закону України | 24.04.2007 |N 985-V | | |"Про Антимонопольний комітет | | | | |України" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |34.|Про внесення змін до деяких законів | 27.04.2007 |N 993-V | | |України щодо забезпечення дієвого | | | | |контролю у сфері цивільного захисту | | | | |та техногенної безпеки | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |35.|Про внесення змін до статті 10 | 27.04.2007 |N 994-V | | |Закону України "Про ліцензування | | | | |певних видів господарської | | | | |діяльності" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |36.|Про внесення змін до Закону України | 27.04.2007 |N 995-V | | |"Про державне регулювання видобутку,| | | | |виробництва і використання | | | | |дорогоцінних металів і дорогоцінного| | | | |каміння та контроль за операціями з | | | | |ними" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |37.|Про внесення змін до деяких законів | 27.04.2007 |N 996-V | | |України з питань | | | | |загальнообов'язкового державного | | | | |соціального страхування | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |38.|Про внесення змін та визнання | 27.04.2007 |N 997-V | | |такими, що втратили чинність, деяких| | | | |законодавчих актів України у зв'язку| | | | |з прийняттям Цивільного кодексу | | | | |України | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |39.|Про внесення змін до деяких законів | 03.05.2007 |N 1000-V| | |України щодо соціального захисту | | | | |інвалідів | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |40.|Про внесення змін до Закону України | 04.05.2007 |N 1004-V| | |"Про Державний бюджет України на | | | | |2007 рік" ( 1004-16 ) | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |41.|Про внесення зміни до статті 6 | 08.05.2007 |N 1008-V| | |Закону України "Про державне | | | | |регулювання виробництва і реалізації| | | | |цукру" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |42.|Про внесення зміни до статті 85 | 11.05.2007 |N 1012-V| | |Господарського процесуального | | | | |кодексу України | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |43.|Про внесення змін до Закону України | 11.05.2007 |N 1013-V| | |"Про виноград та виноградне вино" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |44.|Про внесення змін до деяких | 11.05.2007 |N 1014-V| | |законодавчих актів України з питань | | | | |військового обов'язку і військової | | | | |служби | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |45.|Про внесення змін до статті 29 | 15.05.2007 |N 1021-V| | |Закону України "Про фізичну культуру| | | | |і спорт" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |46.|Про внесення змін до деяких | 16.05.2007 |N 1026-V| | |законодавчих актів України щодо | | | | |здійснення державного | | | | |архітектурно-будівельного контролю | | | | |та сприяння інвестиційній діяльності| | | | |у будівництві | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |47.|Про внесення змін до статті 10 | 17.05.2007 |N 1031-V| | |Закону України "Про державні | | | | |нагороди України" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |48.|Про внесення змін до статті 14 | 17.05.2007 |N 1032-V| | |Закону України "Про статус народного| | | | |депутата України" щодо участі | | | | |народного депутата України в роботі | | | | |тимчасових комісій | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |49.|Про внесення змін до деяких | 17.05.2007 |N 1033-V| | |законодавчих актів України щодо | | | | |удосконалення застосування методів | | | | |профілактики, діагностики, | | | | |лікування, реабілітації та | | | | |лікарських засобів і заняття | | | | |народною медициною (цілительством) | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |50.|Про внесення зміни до статті 14 | 17.05.2007 |N 1034-V| | |Закону України "Про лікарські | | | | |засоби" | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |51.|Про внесення змін до Кримінального | 24.05.2007 |N 1071-V| | |кодексу України щодо боротьби з | | | | |ядерним тероризмом у зв'язку з | | | | |ратифікацією Міжнародної конвенції | | | | |про боротьбу з актами ядерного | | | | |тероризму | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |52.|Про внесення змін до деяких | 24.05.2007 |N 1072-V| | |законодавчих актів України щодо | | | | |усиновлення | | | |---+------------------------------------+--------------+--------| |53.|Про внесення змін до Закону України | 24.05.2007 |N 1073-V| | |"Про металобрухт" щодо | | | | |спеціалізованих або спеціалізованих | | | | |металургійних переробних | | | | |підприємств, а також форм | | | | |розрахунків при прийманні | | | | |металобрухту | | | ------------------------------------------------------------------

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry