Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО)

Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про питання вступу України до Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 13, ст.111 )

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з
якою носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ, та враховуючи позиції політичних партій, а також зважаючи
на вимоги законодавства України у сфері національної безпеки,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Рішення щодо міжнародного договору про вступ України до
НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму,
який може проводитися за народною ініціативою відповідно до Закону
України "Про всеукраїнський референдум" ( 1286-12 ).
2. Голові Верховної Ради України повідомити Генерального
Секретаря НАТО про це рішення парламенту України.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 6 березня 2008 року
N 126-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry