Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відновлення селу Івана Франка Дрогобицького району Львівської області колишнього найменування

Про відновлення селу Івана Франка Дрогобицького району Львівської області колишнього найменування

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Івана Франка Дрогобицького району
Львівської області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 47-48,
ст.725 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Івана Франка Дрогобицького району Львівської
області колишнє найменування - село Нагуєвичі.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1597-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry