Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил перебування в Україні

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил перебування в Україні

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення правил
перебування в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.429 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) в абзаці другому статті 204 слова "від п'ятдесяти"
замінити словами "від ста";
2) в абзаці другому статті 205 слова "від п'яти до тридцяти"
замінити словами "від двадцяти до сорока";
3) в абзаці другому статті 206 слова "від п'ятдесяти"
замінити словами "від шістдесяти";
4) у статті 206-1:
а) в абзаці другому частини першої слова "від десяти до
п'ятдесяти" замінити словами "від сорока до сімдесяти";
б) в абзаці другому частини другої слова "від ста" замінити
словами "від ста двадцяти";
в) в абзаці другому частини третьої слова "від ста
п'ятдесяти" замінити словами "від ста сімдесяти".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1159-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry