Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення до Декрету Кабінету Міністрів України Про оплату праці змін і доповнень щодо порядку укладання та реєстрації тарифних угод

Про внесення до Декрету Кабінету Міністрів України Про оплату праці змін і доповнень щодо порядку укладання та реєстрації тарифних угод

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 357/96-ВР від 10.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст. 229 )
Про внесення до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про оплату праці"
змін і доповнень щодо порядку укладання
та реєстрації тарифних угод

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 19, ст.211 )

У зв'язку з необхідністю оперативного вирішення питань
регулювання соціально-трудових відносин на підприємствах, в
установах і організаціях шляхом укладання галузевих і регіональних
тарифних угод у той час, коли генеральна тарифна угода на 1993 рік
ще не укладена, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992
року N 23-92 "Про оплату праці":
доповнити статтю 29 частиною третьою такого змісту: "Порядок реєстрації галузевих і регіональних тарифних угод
визначається Кабінетом Міністрів України";
зупинити дію пункту 1 статті 48.
2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 17 березня 1993 року
N 27-93
Опубліковано: "Голос України", 30 березня 1993 року

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry