Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого покоління...

Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого покоління...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заходи Кабінету Міністрів України
щодо захисту національних інтересів держави
у сферах національно свідомого і патріотичного
виховання молодого покоління та забезпечення
умов його розвитку

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про заходи щодо
захисту національних інтересів держави у сферах національне
свідомого і патріотичного виховання молодого покоління та
забезпечення умов його розвитку взяти до відома.
2. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на відсутність
системної діяльності органів виконавчої влади у створенні
соціально-економічних, організаційних умов і гарантій у сферах
патріотичного виховання молоді, її соціального становлення.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України з метою виховання
свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального
досвіду, високої культури міжнаціональних відносин, формування у
молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві,
духовності та фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної, трудової і екологічної культури:
розробити і подати до Верховної Ради України проект закону
України про затвердження Національної програми патріотичного
виховання молоді;
забезпечити неухильне виконання Національної програми "Діти
України" ( 63/96 );
зобов'язати Міністерство освіти і науки України переглянути
навчальні програми і посібники з вивчення історії України в
частині правдивого і більш масштабного висвітлення історії Великої
Вітчизняної війни, участі українського народу в боротьбі проти
німецько-фашистських загарбників;
надати музею "Молода гвардія" (м. Краснодон Луганської
області) статус національного.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
заступника Голови Верховної Ради України Зінченка О.О.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 865-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry