Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України

Про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанову скасовано на підставі Постанови ВР
N 31-V ( 31-16 ) від 25.07.2006, ВВР, 2006, N 37, ст.320 }
Про відставку Прем'єр-міністра України,
членів Кабінету Міністрів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 21, ст.173 )

Незважаючи на численні оптимістичні заяви керівництва Уряду
України, ним не вжито дієвих заходів щодо стабілізації
соціально-економічної ситуації, яка невпинно погіршується
порівняно з минулим роком.
За десять місяців 2005 року темпи зростання ВВП зменшилися у
4,8 раза, промислового виробництва - у 4,5 раза. Ціни на
паливно-мастильні матеріали підвищилися на 32,5 відсотка, на
продовольчі товари, послуги - на 7-11 відсотків. Темпи зростання
інвестицій в основний капітал зменшилися у 10,1 раза.
Кабінетом Міністрів України та органами виконавчої влади на
місцях не забезпечено розрекламоване створення одного мільйона
робочих місць на рік, статистичні звіти з цього приводу відсутні.
Баланс зовнішньоекономічних операцій погіршився, вперше з
1999 року сальдо зовнішньої торгівлі набуло від'ємного значення і
становило на 1 листопада 2005 року 748 млн доларів США.
Надмірна політизація діяльності Уряду України,
непрофесійність у зовнішньоекономічній діяльності поставили
Україну у вкрай небезпечне становище. Втрачаються традиційні ринки
збуту на теренах СНД, спровоковане безвідповідальними діячами
протистояння з ВАТ "Газпром" створило реальну небезпеку
економічного колапсу. У той же час Уряд України у повному складі
включився у передвиборчу кампанію, спростовуючи на ділі гучні
декларації щодо недопущення використання "адмінресурсу".
Обговорення проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2006 рік та його прийняття засвідчили, що Кабінет
Міністрів України не тільки не забезпечив виконання вимоги діючого
законодавства про необхідність розробки програми
соціально-економічного розвитку України, але й не визначився з
пріоритетами соціально-економічного розвитку держави.
Зважаючи на викладене та вважаючи неприпустимим подальше
виконання обов'язків діючим складом Уряду України, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) відправити у відставку
Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України.
2. Доручити Кабінету Міністрів України, відправленому
Верховною Радою України у відставку, відповідно до статті 115
Конституції України ( 254к/96-ВР ) виконувати свої повноваження до
початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 10 січня 2006 року
N 3295-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry