Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою

Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про вдосконалення державного управління
інформаційною сферою

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 601/99 від 03.06.99
N 400/2000 від 09.03.2000 )

З метою підвищення ефективності державної інформаційної
політики, підтримки національних теле- і радіовиробників,
друкованих засобів масової інформації, видавничої справи та
поліграфії за умов їх обмеженого бюджетного фінансування,
вдосконалення та скорочення управлінських структур, подальшого
формування інформаційної інфраструктури держави постановляю:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 601/99 від 03.06.99 ) 1. Утворити Державне агентство
інформатизації України (ДАІНУ) на базі Національного агентства з
питань інформатизації при Президентові України, що ліквідується, і
підпорядкувати його Міністерству інформації України.
Встановити, що ДАІНУ є правонаступником Національного
агентства з питань інформатизації при Президентові України.
( Стаття 2 втратила чинність у частині створення Державної
акціонерної компанії "Українське телебачення і радіомовлення" на
підставі Указу Президента N 400/2000 від 09.03.2000 ) 2.
Підтримати пропозицію Кабінету Міністрів України про створення
Державної акціонерної компанії "Українське телебачення і
радіомовлення" (далі - ДАК "Укртелерадіо") і Державної акціонерної
компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (далі -
ДАК "Укрвидавполіграфія") з передачею до їх статутних фондів 100
відсотків акцій державних акціонерних товариств, створених шляхом
перетворення державних підприємств інформаційної сфери, що не
підлягають приватизації.
( Стаття 3 втратила чинність у частині створення Державної
акціонерної компанії "Українське телебачення і радіомовлення" на
підставі Указу Президента N 400/2000 від 09.03.2000 ) 3. Кабінету
Міністрів України:
( Абзац другий статті 3 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 601/99 від 03.06.99 ) затвердити Положення про
Державне агентство інформатизації України та здійснити інші
заходи, пов'язані з утворенням ДАІНУ;
створити ДАК "Укртелерадіо" і ДАК "Укрвидавполіграфія" та
здійснити у шестимісячний строк заходи, пов'язані із створенням
цих Компаній, зокрема затвердити їх статути, склад спостережних
рад, призначити голів, заступників голів та членів правлінь
Компаній;
визначити державного замовника у сфері інформації та
інформатизації;
привести свої акти у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 вересня 1998 року
N 1033/98

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry