Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Урядової комісії по комплексній перевірці діяльності довірчих товариств

Про інформацію Урядової комісії по комплексній перевірці діяльності довірчих товариств

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Урядової комісії по комплексній
перевірці діяльності довірчих товариств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 45, ст.343 )

Заслухавши інформацію Віце-Прем'єр-міністра України
Дурдинця В.В. про результати комплексної перевірки діяльності
довірчих товариств, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Урядової комісії по комплексній перевірці
діяльності довірчих товариств узяти до відома. 2. Доручити постійній Комісії Верховної Ради України з питань
боротьби з організованою злочинністю і корупцією у дводенний
термін підготувати пропозиції щодо складу Тимчасової депутатської
слідчої комісії для перевірки фактів фальсифікації окремих
положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про довірчі
товариства" ( 23-93 ). 3. Кабінету Міністрів України до 25 грудня 1995 року
розробити механізм відшкодування збитків, заподіяних громадянам
України шахрайськими діями довірчих товариств. 4. Генеральному прокурору України у двотижневий термін подати
до Верховної Ради України інформацію про хід розслідування
кримінальних справ по фактах порушення законодавства в діяльності
довірчих товариств, комерційних банків та акціонерних страхових
товариств, які здійснювали грошові операції з громадянами.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 13 грудня 1995 року
N 467/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry