Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 988 Цивільного кодексу України щодо обов'язків страховика

Про внесення зміни до статті 988 Цивільного кодексу України щодо обов'язків страховика

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 988
Цивільного кодексу України
щодо обов'язків страховика
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.449 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 5 частини першої статті 988 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів,
що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна
внести відповідні зміни до договору страхування".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2328-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry