Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Укра...

Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Укра...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння
між Кабінетом Міністрів України
та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі
щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації
запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.548 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів
України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо
проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу
(компонента рідкого ракетного палива) ( 994_922 ), підписаний
5 березня 2008 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 квітня 2009 року
N 1264-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry