Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про міжнародне автомобільне сполучення

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про міжнародне автомобільне сполучення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Румунії про міжнародне автомобільне сполучення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 10, ст. 83 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Румунії про міжнародне
автомобільне сполучення, підписану 29 березня 1996 року в
м. Ізмаїлі ( 642_013 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1451-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry