Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.19 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший пункту 21 частини першої статті 13 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.
N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) замінити двома абзацами такого
змісту:
"21) інвалідам I і II груп надається право безплатного
проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які
супроводжують інвалідів I групи (не більше одного
супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз
на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.
Інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один
раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності
залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад)
зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості
проїзду".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 вересня 2004 року
N 2010-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry