Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України

Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визначення порядку обчислення скликань
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.52 )

Виходячи із факту проголошення незалежності України 24 серпня
1991 року і набуття повноважень законодавчого органу незалежної
держави Україна Верховною Радою УРСР XII скликання, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Розпочати відлік скликань Верховної Ради України з Верховної
Ради УРСР XII скликання, яка стала Верховною Радою України
I скликання. Відповідно обрані у 1994 та 1998 роках законодавчі
органи є Верховною Радою другого та відповідно третього скликань.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 лютого 2000 року
N 1420-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry