Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення працевлаштування молоді

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення працевлаштування молоді

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення працевлаштування молоді
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 13, ст. 233 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу І втратив чинність на підставі Закону
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

2. Частину п'яту статті 7 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211)
викласти в такій редакції:
"Квота робочих місць для забезпечення працевлаштування молоді
для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від
форми власності та організаційних форм визначається в розмірі,
встановленому Законом України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 березня 2005 року
N 2429-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry