Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у грудні 2005 року

Про День Уряду України у грудні 2005 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у грудні 2005 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 46-47, ст.470 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2892-IV ( 2892-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.490 )

Відповідно до статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в
порядку контролю за діяльністю органів виконавчої влади, з метою
збереження історичної забудови та природного середовища м. Києва,
з'ясування причин порушення чинного законодавства України стосовно
Національного заповідника "Хортиця" та вироблення шляхів усунення
таких порушень, з метою визначення стану підготовки
нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини,
прийняття яких передбачено відповідними законами і постановами
Верховної Ради України, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Провести "День Уряду України" у Верховній Раді України
13 грудня 2005 року з таким порядком денним: "Про стан та
перспективи охорони пам'яток культурної спадщини України". ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2892-IV
( 2892-15 ) від 22.09.2005 )
2. Кабінету Міністрів України визначити доповідачів,
підготувати аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного
питання і подати їх для вручення народним депутатам України до
30 листопада 2005 року. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2892-IV
( 2892-15 ) від 22.09.2005 )
3. Комітету Верховної Ради України з питань культури і
духовності разом з іншими заінтересованими комітетами Верховної
Ради України узагальнити пропозиції та матеріали, які будуть
подані Кабінетом Міністрів України, підготувати співдоповідь та
проект Постанови Верховної Ради України з питання, що
розглядатиметься на "Дні Уряду України".
4. Національній радіокомпанії України і Національній
телекомпанії України, Інформаційному управлінню Апарату Верховної
Ради України забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію
"Дня Уряду України".
5. Скасувати Постанову Верховної Ради України "Про
парламентські слухання "Про збереження історичної забудови та
природного середовища м. Києва" ( 2579-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., N 23, ст. 324).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2848-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry