Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва ...

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про приєднання
України до Європейської конвенції про основні
принципи транскордонного співробітництва між
територіальними общинами або органами влади 1980 року"
та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської
рамкової конвенції про транскордонне співробітництво
між територіальними общинами або властями
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.534 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У назві та тексті Постанови Верховної Ради України "Про
приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи
транскордонного співробітництва між територіальними общинами або
органами влади 1980 року" ( 3384-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 36, ст. 370) слова "Європейської конвенції про
основні принципи транскордонного співробітництва між
територіальними общинами або органами влади 1980 року" замінити
словами "Європейської рамкової конвенції про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або властями"
( 995_106 ).
2. Ратифікувати Додатковий протокол до Європейської рамкової
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями ( 994_099 ), укладений 9 листопада 1995 року
у м. Страсбург та підписаний від імені України 1 липня 2003 року
(додається*), з такою заявою:
"Україна бере на себе зобов'язання застосовувати
статті 4 та 5 Додаткового протоколу до Європейської рамкової
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями" ( 994_099 ).
3. Ратифікувати Протокол N 2 до Європейської рамкової
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями, який стосується міжтериторіального
співробітництва ( 994_520 ), укладений 5 травня 1998 року у
м. Страсбург та підписаний від імені України 3 листопада 1998 року
(додається*), з такою заявою:
"Україна бере на себе зобов'язання застосовувати
статті 4 та 5 Додаткового протоколу до Європейської рамкової
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями" ( 994_099 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1879-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry