Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про поводження з радіоактивними відходами

Про порядок введення в дію Закону України Про поводження з радіоактивними відходами

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про поводження з радіоактивними відходами"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 27, ст.199 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про поводження з
радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити розробку Державної
програми поводження з радіоактивними відходами та привести у
відповідність із Законом України "Про поводження з радіоактивними
відходами" нормативні акти, які регулюють діяльність у сфері
поводження з радіоактивними відходами.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 30 червня 1995 року
N 256/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry