Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 168 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення зміни до статті 168 Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 168 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.197 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 168 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Стаття 168. Випуск у продаж нестандартної продукції
Випуск у продаж продукції, що не відповідає вимогам
стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) щодо якості,
комплектності та упаковки, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від одного до
вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 667-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry