Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорноб...

Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорноб...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 35, ст.163 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 230/96-ВР ) з
дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" законодавчі та інші
нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому
Закону.
3. Визнати роботу Кабінету Міністрів України щодо виконання
Постанови Верховної Ради України від 29 червня 1993 року
( 3329-12 ) незадовільною.
4. Заборонити використання коштів з Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення на інші цілі.
5. При внесенні змін та доповнень до Закону України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) встановити, що
внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
здійснюють всі без винятку підприємства і господарські організації
незалежно від їх підпорядкування та форм власності у розмірі 12
відсотків від фонду оплати праці.
6. При внесенні змін та доповнень до Закону України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік" встановити, що фінансування
Чорнобильської програми здійснюється в повному обсязі за рахунок
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, інших
надходжень до Державного бюджету України.
7. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк підготувати і подати на розгляд Верховної
Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України
у відповідність із Законом України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; у двомісячний строк привести рішення Уряду України у
відповідність із Законом України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; у тримісячний строк забезпечити розробку і затвердження
нормативних актів відповідно до компетенції Уряду України,
визначеної цим Законом; у двомісячний строк забезпечити перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Закону; у двомісячний строк прийняти Постанову Кабінету Міністрів
України щодо визначення переліку пунктів санітарної обробки
населення і дезактивації техніки, а також переліку видів робіт і
місць, де виконувалися за урядовими завданнями роботи з особливо
шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором) за межами зони
відчуження, пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи. Притягти до відповідальності посадових осіб, які не
виконали вимоги Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) з цього питання.
8. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про внесення доповнень до статті 14 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 3328-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст.343); Постанову Верховної Ради України від 29 червня 1993 року "Про
введення в дію Закону України "Про внесення доповнень до статті 14
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 3329-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст.344).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 червня 1996 року
N 242/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry