Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N...

Про внесення змін до Закону України Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про надання
пільг щодо обкладання податком на додану вартість
продукції (робіт, послуг), що виробляється за
контрактом N 1346/38"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 22, ст. 157 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про надання пільг щодо обкладання податком
на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за
контрактом 1346/38" ( 6/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 10, ст.83) доповнити новою статтею 3 такого змісту:
"Стаття 3. Суми податку на додану вартість, сплаченого
підприємствами, перелік яких визначається відповідно до статті 2
цього Закону, постачальникам за надані послуги, виконані роботи, а
також придбані матеріально-технічні ресурси, придбані і введені в
експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на облік
нематеріальні активи, підлягають відшкодуванню з бюджету або
зараховуються в рахунок наступних платежів. У разі незабезпечення учасниками зовнішньоекономічної
діяльності цільової поставки передбаченої в контракті кількості
продукції податок на додану вартість сплачується такими
підприємствами на загальних підставах. Платниками податку на додану вартість у разі реалізації
продукції (робіт, послуг), передбаченої статтею 1 цього Закону, у
розрахункових та відвантажувальних документах зазначається: "У
рахунок виконання контракту 1346/38". У зв'язку з цим статті 3 та 4 вважати відповідно статтями 4
та 5.
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 квітня 1997 року
N 211/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry