Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про авторське право і суміжні права щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах

Про внесення змін до Закону України Про авторське право і суміжні права щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 46, ст.781)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2016 р., № 6, ст. 61) такі зміни:

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"карикатура - твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або імені персонажу твору, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних осіб або подій";

"пародія - твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних подій або осіб";

"попурі - музичний або інший твір, який є творчим підбором і розташуванням уривків інших правомірно оприлюднених творів або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох";

2) частину першу статті 21 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 жовтня 2016 року
№ 1651-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry