Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону України Про державне мито

Про внесення змін і доповнень до Закону України Про державне мито

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.652 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Підпункт "б" пункту 2 статті 4 Закону України "Про
державне мито" ( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 12, ст.170, N 39, ст.573) доповнити словами "а також
заяв кредиторів про порушення справи про банкрутство".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2682-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry