Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Чернелицького селищного голови (Городенківський район Івано-Франківської області)

Про призначення позачергових виборів Чернелицького селищного голови (Городенківський район Івано-Франківської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Чернелицького селищного голови (Городенківський
район Івано-Франківської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 16, ст.228 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Чернелицького
селищного голови Сивак Г.І. (Городенківський район
Івано-Франківської області) та відповідно до пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини
третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15, статей 82,
83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Чернелицького селищного
голови (Городенківський район Івано-Франківської області) на
неділю 6 травня 2007 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Чернелицького селищного голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Чернелицького селищного голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 489-16 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 лютого 2007 року
N 708-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry