Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про економічне та технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Держави Кувейт

Про ратифікацію Угоди про економічне та технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Держави Кувейт

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про економічне та технічне
співробітництво між Урядом України та Урядом
Держави Кувейт
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.220 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про економічне та технічне співробітництво між Урядом
України та Урядом Держави Кувейт ( 414_003 ), підписану 24 травня
2000 року в м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 липня 2001 року
N 2600-III

__________________________
* Додається до оригіналу

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry