Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання

Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору
між Україною та Республікою Білорусь
про передачу осіб, засуджених до позбавлення
волі, для подальшого відбування покарання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.153 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною та Республікою Білорусь про передачу
осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування
покарання ( 112_154 ), підписаний 12 червня 2009 року у м. Києві,
ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 лютого 2010 року
N 1904-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry