Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо заборони на порушення справ про банкрутств...

Про внесення зміни до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо заборони на порушення справ про банкрутств...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо заборони на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 10, ст.106)

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413) слова і цифри "1 січня 2013 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2015 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 березня 2013 року
№ 155-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry