Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про металобрухт щодо спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, а також форм розрахунків...

Про внесення змін до Закону України Про металобрухт щодо спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, а також форм розрахунків...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" щодо спеціалізованих або спеціалізованих металургійних
переробних підприємств, а також форм розрахунків
при прийманні металобрухту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.448 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212;
2001 р., N 1, ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52; 2006 р., N 22, ст. 184)
такі зміни:
1. У статті 1:
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"спеціалізовані підприємства (суб'єкти підприємницької
діяльності всіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з
металобрухтом, мають у власності або закріплене за підприємствами
на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та
вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством
пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку та отримали
відповідні ліцензії";
абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
"приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого
металургійного переробного підприємства (далі - приймальний
пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі
якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту.
Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухтопереробне,
вантажопідйомне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим
покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами
відповідно до Закону".
2. Частину першу статті 5 доповнити реченням такого змісту:
"Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати
спеціалізованому або спеціалізованому металургійному переробному
підприємству та їх приймальним пунктам, визначається центральним
органом виконавчої влади з питань промислової політики при
здійсненні операцій з металобрухтом у порядку, встановленому
законодавством".
3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється
через каси спеціалізованих та спеціалізованих металургійних
переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом
поштових переказів за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності,
який здійснює купівлю металобрухту. Забороняється проведення
готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим
металобрухтом".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом
закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині,
що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом розробити і привести відповідно до
цього Закону свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та
прийняття міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього
Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 24 травня 2007 року
N 1073-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry