Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування

Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1196)

Верховна Рада України постановляє:

1. Угоду між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування, підписану у м. Києві 28 липня 2014 року, яка набирає чинності з дати отримання Королівством Нідерланди дипломатичної ноти про виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності, ратифікувати (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 липня 2014 року
№ 1620-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry