Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про внесення змін до Закону України Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів

Про внесення зміни до Закону України Про внесення змін до Закону України Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про вивізне (експортне) мито
на відходи та брухт чорних металів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 35, ст.486 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до пункту 1 Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт
чорних металів" ( 400-16, 216-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2007 р., N 4, ст. 35) таку зміну:
у графі третій слова "Рік, що настає після вступу України до
СОТ" замінити словами "Рік членства України в СОТ".
2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1105-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry