Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про іноземні інвестиції

Про внесення змін до Закону України Про іноземні інвестиції

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про іноземні інвестиції"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.659 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт "в" статті 38 Закону України "Про іноземні інвестиції"
( 2198-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26,
ст.357) після слова "суду" доповнити словами "арбітражного суду".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2689-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry