Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Митного тарифу України

Про внесення змін до Митного тарифу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.335 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу XX Митного тарифу України ( 2371г-14 ),
затвердженого Законом України "Про Митний тариф України"
( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781;
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р.,
N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237;
2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188) такі
зміни:
1) цифри і слова
"9502 10 10 00 - - з пластмаси 1,5 євро 3 євро
за 1 шт за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"9502 10 10 00 - - з пластмаси 5 10";
2) цифри і слова
"9503 41 00 00 - - м'які 2 євро 4 євро
за 1 шт за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"9503 41 00 00 - - м'які 10 20";
3) цифри і слова
"9503 49 30 00 - - - з пластмаси 0,3 євро 0,6 євро
за 1 шт за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"9503 49 30 00 - - - з пластмаси 10 20".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 916-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry