Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 51 Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік

Про внесення змін до статті 51 Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 51 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 37, ст.317 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 51 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., NN 9-11, ст. 96) такі зміни:
1) у частинах першій, другій і третій:
після слів "ветеранам війни" доповнити словами "особам, на
яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною";
після слів "громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "дружинам (чоловікам)
та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою";
2) у частині першій слова "батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами
при проходженні військової служби" замінити словами "батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби";
3) у частині третій слова "та дітям війни, пенсіонерам за
віком за безплатний проїзд" замінити словами "та здійснюються
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3584-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry