Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про денонсацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Про денонсацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про денонсацію Гарантійної угоди (Проект розвитку
енергоринку України) між Україною та Європейським
банком реконструкції та розвитку

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 48, ст.295 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду (Проект розвитку енергоринку України) між
Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку
( 996_003 ), підписану 13 грудня 1995 року в м. Лондоні і
ратифіковану Верховною Радою України 18 грудня 1996 року
( 613/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 9,
ст. 66), денонсувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 14 жовтня 1998 року
N 182-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry