Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Статуту Ради Європи

Про приєднання України до Статуту Ради Європи

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Статуту Ради Європи

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 38, ст.287 )

Підтверджуючи відданість України ідеалам та принципам, які є
спільним надбанням європейських народів, та враховуючи, що
інтереси збереження та подальшого втілення в життя цих ідеалів, а
також сприяння економічному та соціальному прогресу потребують
більш тісного єднання між усіма європейськими країнами, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені України до Статуту Ради Європи
( 994_001 ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 31 жовтня 1995 року
N 398/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry