Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Постав-Муківського сільського голови (Постав-Муківська сільська рада Чорнухинського району Полтавської області)

Про призначення позачергових виборів Постав-Муківського сільського голови (Постав-Муківська сільська рада Чорнухинського району Полтавської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Постав-Муківського сільського голови
(Постав-Муківська сільська рада
Чорнухинського району Полтавської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.282 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Постав-Муківського сільського голови Кривошея М.М.
(Постав-Муківська сільська рада Чорнухинського району Полтавської
області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14,
частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Постав-Муківського
сільського голови (Постав-Муківська сільська рада Чорнухинського
району Полтавської області) на неділю 20 червня 2010 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Постав-Муківського сільського
голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Постав-Муківського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2071-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry