Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживаю...

Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживаю...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою
Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення
громадянства громадянами України, які постійно
проживають у Республіці Казахстан, та громадянами
Республіки Казахстан, які постійно проживають в
Україні, та запобігання випадкам безгромадянства
та подвійного громадянства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.367 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною і Республікою Казахстан про спрощений
порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які
постійно проживають у Республіці Казахстан, та громадянами
Республіки Казахстан, які постійно проживають в Україні, та
запобігання випадкам безгромадянства та подвійного громадянства
( 398_100 ), підписану 19 травня 2000 року в м. Києві,
ратифікувати.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1940-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry